SONDERTRANSPORT, s.r.o.
SK   EN   DE     
HOME
NAŠE SLUŽBY
GALÉRIA
PARTNERI
KONTAKT

Naše služby:


Poskytujeme kompletné, ale aj čiastkové služby (podľa požiadaviek zákazníka) pri preprave nákladu, ktorý sa svojimi rozmermi, alebo hmotnosťou vymyká bežným podmienkam prepravy na komunikáciách. Táto naša činnosť je definovaná v nižšie uvedených bodoch.

Výkon a zabezpečenie kompletného riešenia prepravy nadrozmerného, nadmerného nákladu od A po Z, vrátane zabezpečenia jeho nakládky a vykládky.

Našim zákazníkom navrhujeme ideálnu koncepciu prepráv a uloženia nákladu.

Zabezpečíme mobilné žeriavy v miestach nakládky, vykládky.

Vybavujeme všetky náležitosti a povolenia pre nadrozmerné a nadmerné prepravy.

Robíme trasovanie (prieskumy trás s premeriavaním prejazdnej výšky podjazdov, obhliadky miesta nakládky a vykládky.)

Zabezpečujeme statické prepočty mostov.

Vykonávame profesionálne služby doprovodných a technických vozidiel pre nadrozmernú a nadmernú prepravu nákladov.

V prípade podmienok stanovených zákonom zabezpečujeme aj účasť policajného doprovodu.

Pri kombinovanej preprave zabezpečujeme prekládku v Bratislavskom prístave.

Zabezpečujeme prítomnosť a koordinujeme činnosť i služby: technických a montážnych firiem, spojov a telekomunikácií, energetických závodov, železníc, polície.

Všetky uvedené služby vykonávame prioritne na Slovensku, ale v prípade exportu, importu, alebo tranzitu, aj v zúčastnených krajinách.